+45 2613 4739 info@ctk.dk

Korinstruktør

Jeg har gennem flere år afholdt korworkshops og korstævner sammen med pianist Charlotte Støjberg for både børne-, ungdoms- og voksenkor i for­skellige regi.

Samarbejdet med en akkom­pagnatør med et højt musikalsk niveau er befordrende for både processen og resultatet.

Mit metodiske omdrejningspunkt er indlevelse, anerkendelse og motivation. Jeg integrerer både dans og bevægelse, ligesom jeg anvender tegn i arbejdet med indlæring af tekster. Endelig indgår scenisk kor som en del af mit arbejde.

Honorar efter aftale.